جستجو
ورود کاربر
تصویر امنیتی

ليست رشته- گرايش هاي گروه برق

لیست رشته - گرایش های گروه برق

رشته - گرایشمقطعسال اخذ مجوز
مخابرات- ارتباط داده ها
کاردانیمهر 85
برق- الکترونیککارشناسی ناپیوستهمهر 87
کاردان فنی برقکاردانیمهر 87
مخابرات - سوئیچکارشناسی ناپیوستهمهر 87
مهندسی مخابراتکارشناسی پیوستهمهر 89
الکترونیک عمومیکاردانیمهر 89
الکتروتکنیک - برق صنعتیکاردانیمهر 89
الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیکاردانیمهر 89
برق - قدرتکارشناسی ناپیوستهمهر 90
مهندسی برق - الکترونیککارشناسی پیوستهمهر 90
مهندسی مخابراتکارشناسی ارشدمهر 91
مهندسی الکترونیککارشناسی ارشدمهر 92
مهندسی تکنولوژی ICTکارشناسی ناپیوستهمهر 92
مهندسی پزشکیکارشناسی پیوستهمهر 93

 

جملات قصار
گوينده ماهر، شنونده ماهر است. مثل فارسي